Survey by Gemeente Den Haag | Stadsdeel Scheveningen

Survey: Vragenlijst Wijkagenda Scheveningen-Dorp

“Een leefbare wijk met en voor de mensen die er wonen, werken en verblijven. Daar gaan inwoners, ondernemers, wijkorganisaties en gemeente de komende vier jaar samen aan werken. Zij bepalen samen wat belangrijk is om de wijk te verbeteren. De wijkagenda helpt de inwoners, ondernemers, wijkorganisaties en de gemeente om samen die verbeteringen uit te voeren.”

De gemeente heeft de afgelopen weken in Scheveningen-Dorp gesprekken gevoerd over de wijk. Bewoners, winkeliers, de bewonersorganisatie, de wijkagent, het welzijnswerk en nog veel meer partijen zijn aan het woord geweest. Uit deze gesprekken kwamen onderwerpen naar voren die we met deze vragenlijst aan een grote groep bewoners willen voorleggen. Zo weten we of de genoemde problemen en kansen door meer of minder bewoners herkend worden en in welke mate.

Dat betekent niet dat er direct overal oplossingen voor kunnen komen. Sommige problemen zijn nu eenmaal lastig op te lossen, zoals een tekort aan parkeerplekken in de wijk. Maar ook als de haalbaarheid een uitdaging is het goed te weten waar inwoners problemen ervaren. Er kunnen bijvoorbeeld omstandigheden veranderen of nieuwe oplossingen komen.

Aan de hand van alle gesprekken, de uitkomsten van deze vragenlijst en een haalbaarheidscheck bij de gemeente stellen we de wijkagenda voor de komende vier jaar op.

Met deze vragenlijst kunt u uw stem laten horen.

Start date 02 February 2021
End date 27 June 2021
51 questions - The survey is anonymous

The survey has been closed

It is unfortunately no longer possible to fill in the survey because it has been closed at 27 June 2021.

568 participants